Albsig Bazë

paketa-baze-1 paketa-baze-2

Albsig Bazë (25,000 Euro) kompenson vizitat mjekësore dhe analizat përkatëse, trajtimet e lehta ambulatore, vizitat dhe diagnostikimet onkologjike dhe okulistike, shërbimet mjekësore pas daljes nga spitali.


Kartat e shëndetit