Albsig Gold

paketa-gold-2 paketa-gold

ALBSIG Gold (500,000 Euro) (500.000 Euro) mundëson kurimin e të siguruarit jashtë Shqipërisë falë rrjetit spitalor të kontraktuar në Itali, Greqi dhe Kosovë. Këtu përfshihen edhe trajtimet e komplikacioneve të shtatzanisë, shërbimi i ndihmës së shpejtë, trajtimin e krizave të sëmundjeve kronike etj.


Kartat e shëndetit