Albsig superior

paketa-superior-1 paketa-superior-2

Albsig superior është paketë individuale dhe po kështu dhe sigurim familjar ofron check up të plotë vjetor me 12 shërbime kualitative dhe përfitim në rast aksidenti deri në shumën 5000 euro në vit (shërbimet në spitalin Amerikan).


Kartat e shëndetit