Sigurimi i mjeteve lundruese, fluturuese dhe mallit gjatë transportit