Sigurimi i Mjeteve Fluturuese

Ky sigurim mbulon humbjen e vetë mjetit fluturues, mbulon humbjet e palëve të treta (përveç pasagjereve) si dhe përgjegjësinë ndaj pasagjerëve.