Pyetësor për klientët

Pyetësori i matjes së kënaqësisë së klientit:Cili profil i klientit jeni? *
  •   Klient Fizik
  •   Klient Juridik
I punësuari i Shoqerise Albsig më përshëndet dhe më jep ndjenjën se jam i mirëseardhur *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig dhe vendi i tij i punës duket në rregull. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig krijon atmosfere të këndshme që në fillim të bisedës sonë. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqërise Albsig është i respektueshëm *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig është miqësor *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig më pranon si të barabartë *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig përdorë gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig më trajton me përshëndetje të këndshme, më falënderon dhe më uron një ditë të suksesshme. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise e di emrin tim respektivisht të kompanisë sime *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig është i vetëdijshëm dhe e kupton pozitën time financiare ose të kompanisë *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig bën pyetje dhe dëgjon me vëmendje që sa më mire të kuptoj situatën time financiare apo të kompanisë *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig i thjeshtëson procedurat e operacioneve *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig e ofron një përmbledhje ne fund të takimit *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Ne dakordohemi për një date për takimin e radhës *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig përgjigjet pozitivisht dhe paraqet argumentet e duhura në rast të kundërshtimit *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig kërkon falje dhe e pranon përgjegjësinë në rast të një gabimi. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig më ofron ndihmë sa herë e kërkoj nga ai/ajo. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari Shoqerise Albsig propozon zgjidhjet e duhura, të adaptuara për situatën time apo situatën e kompanisë (I punësuari i Shoqerise Albsig paraqet përfitimet dhe rreziqet e mundshme). *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig më ofron një prezantim të mirë të gamës së produkteve dhe shërbimeve, çmimeve, termave dhe kushteve (për të shmangur surpriza të pakëndshme) *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig më informon për produktet dhe shërbimet e reja si dhe ndryshimet *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Besueshmëria - I punësuari Shoqerise Albsig ju ofron atë që premton sipas afateve të dakorduara. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Besueshmëria - I punësuari i Shoqerise Albsig është i saktë dhe nuk bën gabime. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Besueshmëria - I punësuari i Shoqerise Albsig është i matur. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Përgjegjshmëria - I punësuari i Shoqerise Albsig i përgjigjet në çdo koment apo pyetje. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Përgjegjshmëria - I punësuari i Shoqerise Albsig përpiqet të gjejë përgjigje të shpejtë në pyetjet që ata nuk mund të përgjigjen vetë. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Përgjegjshmëria - I punësuari i Shoqerise Albsig përgjigjet menjëherë në e-mail dhe thirrjet telefonike. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig është i angazhuar për të më ofruar një ofertë të pranueshme. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
I punësuari i Shoqerise Albsig tenton të më njoftoj nga afër me çmimet dhe normat e interesit. *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Koha e kryerjes së demshperblimeve ne Shoqerine Albsig  në krahasim me konkurrencën *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Trajtimi, komunikimi, mirësjellja nga i punësuari i Shoqerise Albsig në krahasim me të punësuarit e shoqërive te tjera  konkurrente *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm
Profesionalizmi në ofrimin e shërbimeve nga i punësuari i Shoqerise Albsig  në krahasim me të punësuarit e shoqërive te tjera konkurrente *
1 2 3 4 5 6 7
Aspak Shkëlqyeshëm