Profili i shoqërisë

Emri i shoqërisë: ALB-Siguracion sh.a.

Lokalizimi i zyrave qendrore:

Adresa: Rr. “George W. Bush”,
No. 10 – Tirana, Albania
Tel: +355 4 22 54 770
Tel: +355 4 22 54 764
Fax: +355 4 2254 664
www.albsig.al

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës:

Z. Shefqet Kastrati
Z. Arben Breshani
Znj. Ilda Mucmataj

Drejtor i Përgjithshëm:

Z. Muharrem BARDHOCI

Data e themelimit:

09 / 01 / 2004

Kapitali:

879,460,000 lek (viti 2015)

Numri i punonjësve:

170 (viti 2015)

Biznesi:

Sigurimi jo-jetë

VIZIONI
Shoqëria e Sigurimeve Albsig, njihet tashmë si shoqëria me shërbimin më kualitativ të mundshëm në industrinë e sigurimeve. Këtë shërbim e ofrojmë përmes paketave të produkteve për klientët, të cilët mund të zgjedhin ofertën me nivelin optimal financiar dhe duke e bazuar atë në kërkesat e tyre specifike. Albsig synon të jetë partneri më i besueshëm për klientët dhe të sigurojë mbulimin maksimal të tregut të sigurimeve. Albsig synon të jete gjithmonë në një proçes drejt risive dhe inovacioneve të reja. Albsig synon të kete një staf sa më profesional dhe të motivuar. Albsig synon të ruajë gjithmonë vlerat bazë që janë Integriteti, Ekselenca, Klienti prioritet të perhereshem,.

MISIONI
Misioni i Albsig si pjesë e Kastrati Group, është dhe do të mbetet siguria, stabilitet financiar dhe të ardhme të sigurtë për punonjësit, klientët, bashkëpunëtoret dhe aksionarët e kompanisë. Të sigurojë zhvillim profesional dhe personal të punonjësve të saj, njëkohësisht te jetë partnere me klientët e siguruar duke ju ofruar mbështetje të plotë në fushën e e sigurimeve. Këmbëngulëse në krijimin e një fryme pozitive, kulture të mirëfilltë biznesi, trajnime të vazhdueshme dhe investim për punonjësit, të kontribuojmë në zhvillim të vazhdueshëm të produkteve të sigurimit dhe atyre ndihmëse që ndikojnë në procese më optimale të biznesit. Çelësi i suksesit të Albsig është dhe do te mbetet indetifikimi dhe përmbushja e çdo nevoje të klientëve me profesionalizëm maksimal.

FILOZOFIA E SHOQËRISË ALB-SIGURACION sh.a.
Me besimin konsumator, si një themel në të gjithë aktivitetin, Albsig përpiqet në mënyrë të vazhdueshme, për të rritur vlerat dhe për të qendruar sa më kompetitiv në treg.

×