Rrjetet mjekësore

Rrjeti i Spitaleve në Shqipëri:


 1. Spitali Amerikan Tirane 1&2, Spitali Ameriakn Durres dhe Fier

 2. Person kontakti

  1. Evis Maka (specialist Departamenti Komercial)

   Email: emaka@spitaliamerikan.com

   Mob: +355 68 9025847

  1. Frida Shtufi (specialist Departamenti Komercial)

   Email: fshtufi@spitaliamerikan.com

   Mob: +355 68 9023765

 1. Hygeia Hospital Tirana

 2. Person kontakti

  1. Ortenca Mato (Gjevori) (Corporate Sales Manager)

   Email: o.mato@hyegeia.al

   Mob: +355 69 2030520

 1. Spitali Salus

 2. Person kontakti

  1. Anri Beshello

   Email: a.beshello@salus.al

   Mob: +355 66 2053181

 1. Spitali Gjerman

 2. Person kontakti

  1. Edlira Mulla-Zaja

   Email: e.zaja@spitaligjerman.com

   Mob: +355 67 2004080

 1. Spitali Villa Maria, shqiperi dhe gjithe rrjeti spitalor Villa Maria Itali

 2. Person kontakti

  1. Matilda Beqiri

   Email: mbeqiri@gvmnet.com

   Mob: +355 69 7081728

 1. Klinika Intermedica

 2. Person kontakti

  1. Aida Sefa

   Email: marketing@intermedica.al

   Mob: +355 68 6034557

 1. Klinika Ortodokse e Ungjillezimit

 2. Person kontakti

  1. Klodiana Sinnjari

   Email: klinikaorthodhokse@yahoo.com

   Mob: +355 68 9036712

 1. Klinika Ikeda

 2. Person kontakti

  1. Olda Ceta

   Email: oldaceta@gmail.com

   Mob: +355 68 4054440