paketa-standart-1 paketa-standart-2

Opsioni ideal për shëndetin tuaj.Pajisuni me Karten Standart në Albsig dhe çdo gjë do e keni të sigurtë në perditshmerine tuaj.Karta e Shendetit Albsig Standat bën të mundur marrjen e shërbimeve mjekësore në varësi të opsionit të përzgjedhur deri në mbulim 150.000 euro/vit te ofruara nga rrjetet spitalore më të specializuara në Shqipëri.