Burime njerezore


Internship / Praktika mesimore


NJOFTIM PUNËSIMI

 • Specialist Shitje, në Tiranë

  Personat që kanë ekperiencë në fushën e shitjes dhe aftësi të mira komunikuese, që kanë dëshirë për të punuar në grup, janë të prirur të punojnë në bazë të rezultateve konkrete dhe janë të përkushtuar e korrekt, të aplikojnë në pozicionin si vijon:

  Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë
  • Të ketë të paktën 2 vjet eksperiencë pune në shitje, ka përparësi nëse ka punuar në fushën e sigurimeve.
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, internet.
  • Njohuri të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
  • Të mbaje përgjegjësi për punën dhe të jetë korrekt në marrëdhëniet klient-kompani.

  Të interesuarit, duhet të dorëzojnë brenda dates 15.12.2018 një C.V. me fotografi dhe 2 letër referenca, në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Administrative të Shoqërisë “ALBSIG” Sh.a. në adresën: Rruga e Barrikadave, 1001, Albsig HQ Tiranë ose me e-mail: info@albsig.al.

  Vetm personat e perzgjedhur për intervistë do të kontaktohen me telefon ose e-mail.