Burime njerezore


Internship / Praktika mesimore


NJOFTIM PUNËSIMI

 • Specialist Shitje, në Tiranë

  Personat që kanë ekperiencë në fushën e shitjes dhe aftësi të mira komunikuese, që kanë dëshirë për të punuar në grup, janë të prirur të punojnë në bazë të rezultateve konkrete dhe janë të përkushtuar e korrekt, të aplikojnë në pozicionin si vijon:

  Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
  • Të ketë të paktën 2 vjet eksperiencë pune në shitje, është avantazh nëse ka punuar në fushën e sigurimeve;
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, internet;
  • Njohuri të mira të gjuhës angleze (të shkruar dhe të folur);
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi;
  • Të mbaje përgjegjësi për punën dhe të jetë korrekt në marrëdhëniet klientin.

  Të interesuarit të dorëzojnë një C.V. me fotografi dhe letër reference brenda datës 31.05.2019, në Departamentin e Burimeve Njerëzore të Shoqërisë “ALBSIG”  në adresën: Rruga e Barrikadave, Pallatet 9-katshe, Nr. 1001, Albsig HQ Tiranë ose me e-mail: info@albsig.al

  Vetem personat e perzgjedhur për intervistë do të kontaktohen me telefon ose e-mail.