“Albsig” / Kompania që kthen besimin në siguracione mjetesh

Çdokujt mund t’i ndodhë një aksident me makinë. Kjo, kur numëri i makinave është shtuar. Kur, rrugët parësore apo dytësore, lënë ende për të dëshiruar. Kur në to ka mangësi sinjalistika, apo mungon fare. Dhe, kur drejtuesit e mjeteve, shkelin rregullat e qarkullimit. Rrallëkush ka pësuar një aksident.


Albsig bën revolucion në tregun e sigurimeve

Tregu i sigurimeve në Shqipëri vijon prej vitesh të jetë i dominuar nga sigurimet e detyrueshme, kryesisht ato të llojit MTPL (sigurimi i makinave), të cilat edhe aktualisht, sipas të dhënave më të fundit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për muajin prill 2018, zënë mbi 60% të totalit të këtij tregu.


Të dhënat e 6-mujorit, Albsig rritje në të gjitha drejtimet

Referuar të dhënave të 6-mujorit të parë të vitit 2018, Albsig rezulton të jetë në vend të parë sa i përket rritjes së nivelit të dëmeve të paguara, krahasuar me një vit më parë, duke dëshmuar në këtë mënyrë edhe nivelin e lartë të përgjegjshmërisë së shoqërisë në raport me klientët e saj dhe përgjigjen në çdo kohë ndaj nevojave të tyre.


ALBSIG ngjitet në vend të dytë në tregun e sigurimeve

Kompania e sigurimeve Albsig ka shënuar rritje konstante gjatë vitit të fundit, ndërsa për herë të parë rezulton të jetë shoqëria e dytë më e madhe në tregun e sigurimeve në Shqipëri.


Sigurime 8- mujori, Sigal zbret në 28% të tregut, rritet Intersig dhe Albsig dhe INSIG

Tregu i sigurimeve të Jo-Jetës edhe në tetëmujorin e këtij viti vazhdoi të ruante pozitat dominuese, duke zënë rreth 90% të totalit.


Siguracionet, Albsig në vendin e parë për dëmshpërblimet ndaj klientëve

Dëmshpërblimi në kohë dhe kundrejt procedurave të rregullta dhe në favor të klientit. Këtë proces të munguar tashmë e gjeni vetëm në Albsig.